Hvordan beskytter man sin verden? (WorldGuard)

I denne guide kan du lære hvordan du beskytter områder med WorldGuard

WorldGuard er et plugin med mange brugbare funktioner - heriblandt muligheden for at beskytte områder, og definere regler (flags) inden for områderne.

Som udgangspunkt vil områder du laver med WorldGuard med det samme være beskyttet, således normale spillere ikke kan bygge og ødelægge. Med 'flags' kan du tilføje flere regler til dit område - du kan f.eks. deaktivere PvP i området og meget mere. 


Forberedelse

For at beskytte områder med WorldGuard, kræver det at du har både WorldEdit/FAWE og WorldGuard installeret på din server.


 

Beskyttelse af område med WorldGuard

Markering af områder med WorldGuard, fungerer på samme måde, som markeringer med WorldEdit.

Hvis du allerede ved hvordan WorldEdit fungerer, kan du springe til punkt 10

 1. Tilslut din server

 2. Skriv kommandoen //wand (Ja, med 2 skråstreger)

  Hvis du ikke har adgang til denne kommando, skal du give dig selv OP / Admin
  Dette har vi en guide til her: Hvordan bliver man OP/Admin?

 3. Du vil nu modtage en træ-økse. Dette er WorldEdit's værktøj til at markere områder.
  WorldEdit hos Nice-Hosting


 4. Vi bruger dette hus som eksempel - det vil vi gerne beskytte imod normale spillere på serveren

  Et minecraft Hus - Nice-Hosting


 5. Med WorldEdit skal du nu markere hele huset.
  Dette gøres ved at sætte 2 punkter, diagonalt fra hinanden.

  På den måde, får vi hele huset med, som illustreret herunder:
  Illustrering af WorldEdit Markering hos Nice-Hosting


 6. Sæt første punkt, ved at venstre-klikke med WorldEdit øksen på jorden.
  Første marking med WorldEdit - Nice-Hosting Guide Center


 7. Gå nu om på den anden side af huset (diagonalt, som vist i illustrationen).

  Sæt det andet punkt, ved at højre-klikke med WorldEdit øksen på jorden
  Sæt anden markering med WorldEdit hos Nice-Hosting

 8. Du har nu markeret blokkene mellem de 2 punkter.
  Du skal nu udvide din markering, til at være fra bunden af verdenen, og helt til toppen af verdenen.

  Dette gøres med kommandoen //expand vert (Ja, med 2 skråstreger)
  Udvid din WorldEdit markering fra top til bunden - Nice-Hosting Minecraft Server Guide


 9. Du har nu markeret hele huset, samt alt over det og under det.

  Du vil ikke kunne se selve markeringen, men vi har lavet denne illustration til dig, som kan hjælpe dig med at forstå det:
  Se din WorldEdit Markering Nice-Hosting


 10. Med markeringen på plads, er det nu tid til at lave dit WorldGuard område.

  Dette gøres med kommandoen /rg define navn-til-område
  F.eks. /rg define Spawn
  Opret en Worldguard region hos Nice-Hosting

  Du har nu beskyttet et område med WorldGuard!

  Området er nu beskyttet, og normale spillere vil ikke kunne bygge eller ødelægge der.
  Spillere med OP / Admin, vil fortsat kunne bygge og ødelægge på området.

  Vil du lære hvordan du indstiller forskellige regler (flags) på dit område, så blot læs videre. 

 

Brug af WorldGuard Flags

WorldGuard Flags, er regler du kan indstille i et WorldGuard område.

Du kan f.eks. deaktivere PvP, tillade at man kan åbne kister, gøre så spillere ikke kan gå ind på området og meget mere.

Du kan se en fuld liste over alle WorldGuard flags her: WorldGuard Flags

I dette eksempel, vil vi tillade PvP, samt tillade at man kan åbne døre, i området ved navn "Spawn"

 1. For at indstille et Flag, skal du bruge kommandoen: /rg flag område flag-navn allow/deny/none

  For at tillade PvP, skriver vi altså: /rg flag Spawn pvp allow
  Indstil et flag på din WorldGuard Region - Nice-Hosting ApS


 2. PvP vil nu være tilladt i området for alle spillere.

 3. For at give adgang til at spillere kan åbne døre på området, skal man bruge det flag ved navn "use".

  For at tillade at man kan åbne døre, skriver vi altså: /rg flag Spawn use allow
  Tillad spillere at bruge døre i din WorldGuard Region - Nice-Hosting


  Du har nu styr på at bruge WorldGuard Flags!


Liste med brugbare flags:

 

Ønsker du at gøre, så spillere ikke kan gå ind på området?
Brug flag'et ved navn "entry".

Kommandoen til dette vil altså være: /rg flag område-navn entry deny
F.eks.: /rg flag Spawn entry deny


Ønsker du at der skal kunne spawne dyr/monstre i dit område?
Brug flag'et ved navn "mob-spawning".

Kommandoen til dette vil altså være: /rg flag område-navn mob-spawning allow
F.eks.: /rg flag Spawn mob-spawning allow


Ønsker du at der skal komme en besked i chatten, når man går ind i dit område?
Brug flag'et ved navn "greeting".

Kommandoen til dette vil altså være: /rg flag område-navn greeting besked
F.eks.: /rg flag Spawn greeting Velkommen til Spawn!


Ønsker du at spillere skal være udødelige, når de er i dit område?
Brug flag'et ved navn "invincible".

Kommandoen til dette vil altså være: /rg flag område-navn invincible allow
F.eks.: /rg flag Spawn invincible allow