Betingelser og vilkår

Handelsbetingelser

§1 Generelt


"Vi, vores, vore, Nicehosting, Nice-hosting, Nice-hosting.dk", "Det herværende firma" er alle begreber, udtryk eller ord, der i alle tilfælde henviser direkte til Nice-hosting.dk, ejet af Nice-hosting ApS (CVR: 35486801). "Hjemmesiden" henviser overvejende til Nice-Hosting.dk, men kan i særlige tilfælde henvise til noget andet - i dette tilfælde, vil det fremstå. "Du, dine, dig" henviser altid til dig som læser af disse betingelser, og generelt til enhver bruger af Nice-hostings ydelser/services. "De, deres, dets" henviser til en 3. part – altså hverken udbyder, eller kunde, hos/værende Nice-hosting.dk. Du har forstået at vi fra nu af, i disse betingelser – og på alle andre af Nice-hosting.dk ejede platforme, vil bruge disse begreber, udtryk eller ord, og at de altid vil henvise til det overstående.

§2 Givne oplysninger


Vær opmærksom på at af os givne oplysninger som f.eks. spillertal - specifikationer, for maskiner, m.v. - kan variere efter brug. En server der har mange plugins installeret, vil altid kræve mere RAM og CPU. De givne oplysninger er den kvalitet af server, vores underleverandør, garanterer os - og kan derfor ikke garanteres opleves ligeledes på din server. Alle givne oplysninger, gives med forbehold for variation.

§2.1 Brugeranmeldelser


Som et testimonial, eller brugeranmeldelse, forstås i begge tilfælde, en tilkendegivelse af købsoplevelsen hos det herværende firma. Disse tilkendegivelser, kan, men er ikke nødvendigvis være publiceret på internettet - og kan, men er, muligvis ikke gengivet på hjemmesiden. I tilfælde af at føromtalte tilkendegivelse gengives på hjemmesiden, gælder følgende: tilkendegivelsen kan, men er ikke nødvendigvis - og vil ikke i alle tilfælde være redigeret, hvad angår grammatik, stavning, og lignende. Tilkendegivelsen kan, men er ikke nødvendigvis - og vil ikke i alle tilfælde være, eller fremstå i sin fulde form - nogle passager kan, men vil ikke i alle tilfælde, og vil ikke nødvendigvis være udeladt. Anmeldelsers oplevelse, vil i ingen tilfælde - bevidst være forsøgt, fremstå, eller være udseende som manipuleret. Brugte billeder stemmer i nogle tilfælde, men ikke altid, ikke nødvendigvis, og ikke i alle tilfælde overens med anmelders billede på anmeldelsesstedet.

§3 Begrænsninger på support/assistance


Al support givet af Nice-hosting.dk i form af, men ikke begrænset til; svar på forespørgsler, guidevideoer og vidensdatabaseartikler er vejledende, og Nice-Hosting.dk kan ikke garanterer for dets korrekthed. Det er til enhver tid kundens ansvar at sikre sig at alle foretagne handlinger på serveren, ikke skader serveren, kan risikere at skade serveren - eller i øvrigt noget andet skadeligt, formodet skadeligt, eller ondsindet, i henhold til §11. Ligeledes henstilles alle af Nice-Hosting givne værktøjer og ressourcer, som f.eks. men ikke begrænset til Multicraft-kontrolpanelet, og dets funktioner, til at alle handlinger foretages på eget ansvar, og at Nice-Hosting.dk under ingen omstændigheder kan stilles til ansvar for handlinger heraf i øvrigt i henhold til §10 og §11.

§4 Købers accept


Ved købet accepterer du at du har læst, forstået, og ved at afkrydse accept-boksen, accepteret vore betingelser, handelsbetingelser - fortrolighedsoplysninger, og alle andre relevante juridiske eller ikke juridiske dokumenter, udstedt af Nice-Hosting.dk - du accepterer at du har modtaget dette dokument, samt aftalen for dit køb, inden købet , efter forbrugeraftalelovens bestemmelser om oplysningspligt. Herunder accepterer du at du føler dig oplyst om blandt andet, men ikke begrænset til: varens/ydelsens pris, de samlede udgifter pr. afregningsperiode, Nice-hosting.dk's identitet, adresse, og alt relevant information om os, om vore betingelser - og vore returprocedurer, om hvornår varen leveres, hvordan den leveres - og al øvrig information du er forpligtet til at være oplyst om jf. forbrugeraftalelovens kapitel 4.

§5 Levering


Ved bestilling af en server, sker leveringen umiddelbart - hvilket normalt er indenfor 10 minutter. Dog kan der af varierende årsager, og i sjældne tilfælde gå længere tid - vi vil altid forsøge at levere din server så hurtigt som muligt. Ved køb af ekstra ydelser til din server, kan leveringstiden variere - men vil typisk ikke overstige 2-3 arbejdsdage. Du vil få alt information, om serveren - og tilgang til den på din opgivne mailadresse - husk at tjekke din spam/junk-mappe.

§6 Priser


Alle Nice-hosting.dk's priser er opgivet i danske kroner, og inklusive moms. Priserne oplyses inden og under købet.

§7 Køber


Ved bestilling af en server, sker leveringen umiddelbart - hvilket normalt er indenfor 10 minutter. Dog kan der af varierende årsager, og i sjældne tilfælde gå længere tid - vi vil altid forsøge at levere din server så hurtigt som muligt. Ved køb af ekstra ydelser til din server, kan leveringstiden variere - men vil typisk ikke overstige 2-3 arbejdsdage. Du vil få alt information, om serveren - og tilgang til den på din opgivne mailadresse - husk at tjekke din spam/junk-mappe.

§8 Købet


I betalings-fasen har du mulighed for at vælge mellem at betale med PayPal - eller med kreditkort (via Stripe). I begge tilfælde vil vi trække pengene straks fra din konto. Vælger du at betale med PayPal, kan du vælge at foretage en engangsbetaling, eller at indgå et abonnement. Foretager du en enkeltbetaling, er det fuldt ud dit eget ansvar at forlænge din service - forlænger du ikke servicen rettidigt, forbeholder vi os retten til at slette alle dine filer, uden yderligere given grund eller varsel, i øvrigt jævnfør §9 og §20. Vælger du derimod at indgå et abonnement, hvadenten det er via PayPal eller via kreditkort-betaling, skal du være opmærksom på at der i dette tilfælde gælder særlige vilkår, og betingelser. Vær iøvrigt opmærksom på at du forpligter dig til at opgive korrekte oplysninger, og at Nice-Hosting i ingen tilfælde, kan stilles til ansvar for ukorrekte oplysninger, eller misforståelser i betalingsmodulerne - medmindre andet specifikt måtte følge af gældende lov.

§9 Forbehold


Hvis du har valgt at du manuelt vil forny din server hver måned – vil du ti (10) dage inden din server stopper, få en mail om at hvis du ønsker at forny din server, skal du betale inden 10 (ti) dage. Betaler du ikke inden de ti (10) dage, vil alle dine filer muligvis blive slettet, og din service lukket ned. Nice-hosting.dk forbeholder sig retten til at slette alle dine filer, umiddelbart efter din servers udløb – det vil ikke være muligt for dig at få dine filer igen, du vil ikke kunne få erstatning eller kompensation. Nice-hosting.dk forbeholder sig retten til at ændre i beskrivelser, indhold og billeder på hjemmesiden, samt ændre på service(s) – dog indenfor forbrugeraftalelovens bestemmelser. Nice-hosting.dk forbeholder sig ret til nedetid – dog maksimalt i 24 timer, hvis nedetid i over 24 timer skulle forekomme (uden mellemrum), vil Nice-hosting.dk kompensere nedetiden. Nice-hosting.dk forbeholder sig ret til længere nedetid uden kompensation, i særlige situationer, som for eksempel, men ikke begrænset til; DDOS-angreb, anden form for angreb mod vore servere, strømsvigt, vandskader, indbrud, leverandørsvigt eller krig. Nice-hosting.dk forbeholder sig desuden retten til at suspendere din konto, hvis du bryder disse handelsbetingelser - Nice-hosting.dk vil i så fald ikke være forpligtet til at tilbagebetale dig, eller give dig erstatning. Betales din server ikke manuelt, men automatisk - altså i et abonnement, gælder vilkår og betingelser som fremgår af §23.

§10 Ansvarsfraskrivelse


Nice-hosting.dk fraskriver sig ethvert ansvar, i enhver situation hvis der sker tab af; data, oplysninger, filer, billeder – eller nogen form for andet materiale, hostet, eller forbundet af/på vore servere. Nice-hosting.dk fraskriver sig desuden ansvaret for tab grundet nedetid. Nice-hosting.dk kan i ingen situationer stilles til ansvar for en kundes tab, hvis kunden selv har haft skyld i tabet. Nice-hosting.dk kan desuden ikke stilles til ansvar for en kundes, for eksempel, men ikke begrænset til handlinger, filer, udtalelser eller lovbrud.

§11 Overbelastning & misbrug


Som kunde hos Nice-hosting.dk forpligter du dig til, ikke bevidst, eller formodningsvist bevidst - at forsøge, prøve på, eller fuldbyrdet belaste vore servere, services - eller hjemmeside, i en sådan grad at dette vil forsage driftforstyrrelser, i en sådan grad at Nice-hosting.dk, Nice-hosting.dk's øvrige kunder - eller en evt. 3. part måtte lide skade, overlast, eller driftsforstyrrelser, som direkte eller indirekte konsekvens af dine handlinger. Sådanne handlinger vil anses som brud på din aftale med Nice-hosting.dk, og straks føre til lukning af dine konto(er) hos Nice-hosting.dk, du vil samtidigt ikke være berettiget til en refundering.

Det kan ligeledes, i særlige tilfælde efter Nice-Hostings diskretion, anses som misbrug af dit produkt og den tilknyttede service hvis du:

- Gentagende gange overbelaster support-systemet, f.eks. ved gentagende at sende beskeder om det samme.

- Skriver nedladende, stødende eller racistiske beskeder til Nice-Hosting.

Også i sådanne tilfælde kan dit produkt lukkes, og du vil ikke være berettiget til kompensation, eller refundering, da en adfærd som den ovenfor nævnte betragtes som aftalebrud.

§12 Svindel & kreditkortmisbrug


Nice-Hosing.dk forbeholder sig retten til i ethvert tilfælde af forsøg på, eller fuldbyrdet forsøg på svindel, at lukke alle konto(er), og fratage kunden ret til at få en refundering. Nice-hosting.dk gør samtidigt opmærksom på at svindel kan være et strafbart forhold, og at der eventuelt kan ske anmeldelse til relevante myndigheder.

Er dit kreditkort blevet brugt til et køb, du ikke selv har foretaget, henviser vi til relevant lovgivning vedr. dette. Som udgangspunkt henvises til lov om betalingstjenester og elektroniske penge (LBK nr. 613 af 24/04/2015), hvoraf det af §61 følger at det som udgangspunkt, er din betalingsudbyder der hæfter for uatoriserede transaktioner, medmindre andet følger af lovens §62. Disse oplysninger er dog kun vejledende, og Nice-Hosting kan under ingen omstændigheder stilles til ansvar for at oplysningerne måtte vise sig forkerte eller uddaterede. Videre opfordres du til at kontakte dit pengeinstitut, såfremt dit betalingskort er blevet anvendt uautoriseret.

§13 Tilladelse til at sende dig mails


Som kunde hos Nice-hosting.dk, eller som registreret i vore systemer kan du opleve at få mails, med kommercielt indhold fra Nice-hosting.dk. Mails kan variere i indhold, men kan vedrøre kampagner, tilbud, driftsoplysninger, med videre. Ønsker du ikke at modtage mails fra Nice-hosting.dk, send da venligst en mail support@nice-hosting.dk, hvor du udtrykkeligt skriver at du ikke ønsker at modtage yderligere mails fra Nice-hosting.dk.

§14 Ophavsret


Alt indhold på Nice-hosting.dk (samt undersider, og associerede sider, ejet af Nice-hosting.dk) er ejet af Nice-hosting.dk, og er beskyttet af dansk ophavsret. Reproduktion, overførsel, distribution eller lagring af dele eller hele indholdet i enhver form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nice-hosting.dk, er strafbart. Alle rettigheder forbeholdes, Nice-hosting ApS.

§15 Respektive rettighedshavere


Minecraft, er et varemærke ejet af Mojang AB. PayPal, Buycraft, Tebex, MasterCard, VISA, JCB, American Express, Maestro, VISA Electron, Dankort, Quickpay, Stripe og Multicraft - er alle varemærker der ejes af deres respektive ejere. Yderligere - varemærker, eller ophavsretsbeskyttede navne, mærker, billeder, eller andet indhold - ikke ejet af Nice-hosting.dk, tilhører ligeledes deres respektive ejere. Nice-hosting.dk er ikke associeret med nogle af disse.

§16 Opgradering/nedgradering af services


Når du opgraderer din server, betaler du et beløb, der beregnes ud fra hvor langt inde du er i den lejeperiode af serveren. Jo længere du er inde i lejeperioden - jo billigere vil opgraderingen være, da du betaler for opgraderingen, som varer til slut for din tidligere faktureringsdato. Nedgradere du din server, beregnes dette udfra samme kriterie - du vil få det fulde beløb tilbage hvis du nedgradere på købsdagen, mens du længere inde i lejeperioden vil få mindre tilbage. Vær desuden opmærksom på at de penge du får tilbage på en nedgradering, vil udbetales i kredit til din server - og du skal derfor købe noget igen, for at gøre brug af denne kredit.

§17 Standardport & Support


Du accepterer ved købet, at du er opmærksom på at du som kunde, føler dig tilstrækkeligt oplyst om, at du som aktiv kunde uden en meromkostning, kan få tildelt en standardport (25565) til spillet 'Minecraft'. Du accepterer dog også, at du er klar over at du ved købet, som udgangspunkt ikke har adgang til denne port, og at den kun tildeles pr. forespørgsel.

Som kunde hos Nice-Hosting tilbydes du gratis plugin-support. For at kunne få tilbudt denne service kræves det at du er kunde hos Nice-Hosting, og har et aktivt produkt, hvorpå det er relevant at plugin-support ydes. Plugin-supportens omfang er begrænset, og indbefatter:

- Opsætning af plugins på Spigot-servere (men ikke nødvendigvis konfiguration, hvis denne findes meget tidskrævende)

- Vedligeholdelse af plugins (opdatering af plugins)

- Reparation af plugins (hvis et plugin ikke virker - vil vi forsøge at finde en løsning, men Nice-Hosting forpligter sig ikke til, og garantere ligeledes ej heller at en løsning kan blive givet, fundet eller udført.)

Plugin-supporten omfatter således ikke særlig kompliceret konfiguration, eller andre ikke direkte plugins-relaterede emner. Der gøres desuden opmærksom på at plugin-supporten som udgangspunkt, er ment som en 1-gangs-ydelse, hvor brugeren kan få sat en server op - og herefter vedligeholdt den. Ønsker man derfor adskillige gange, på kort tid at få lavet ændringer på sin server - forbeholder Nice-Hosting den suveræne ret til at afstå brugeren denne ydelse, i en periode eller permanent.

§18 Fortrydelses- og reklamationsret


Ved købet fraskrives din fortrydelsesret øjeblikkeligt. Ved at acceptere disse handelsbetingelser giver du samtykke til dette - og til at du som relevante bekendtgørelser og love beskriver det, er blevet gjort tydeligt opmærksom på denne fraskrivelse. Dette sker iht. forbrugeraftaleloven, som muliggør fraskrivelse af muligheden for at påberåbe sig fortrydelsesret inden for 14 dage, såfremt der er tale om særlige typer køb. Disse særlige typer køb omfatter bla. virtuelle produkter - som Nice-Hosting Aps opfatter hele sit sortiment som værende. Du har naturligvis fortsat reklamationsret jf. købeloven, såfremt der er fejl eller mangler med dit produkt - og vi vil i et sådant tilfælde, gøre vores bedste for at finde en rigtig god løsning.

§19 Sager ved PayPal


Som kunde kan du til enhver tid klage til PayPal - i tilfælde at at du føler at du har været udsat for svindel, eller ikke modtaget den vare du har købt. Som kunde underlægger du dig, og accepterer at alle tvister ved PayPal udelukkende afgøres efter dansk lov, og at den danske lovs suverænitet i ingen tilfælde kan sidestilles.

§20 Overskredne fakturaer


Betales din faktura (regning, invoice) ikke til tiden, vil Nice-Hosting pålægge denne faktura et gebyr. Gebyret kan være på op til 100 kr., pr. overskredet faktura, og kan maksimalt pålægges 3 gange, i øvrigt i henhold til LBK nr 459 af 13/05/2014 (renteloven). Da din server først aktiveres, efter en betaling er sket - vil du ingen juridisk bindende købsaftale have med Nice-Hosting, såfremt du ikke betaler fakturaen (inkl. gebyr). Nice-Hosting gør dog opmærksom på at betales din faktura ikke til tiden, kan du risikere at miste samtlige af dine filer, i øvrigt jf. §9.

§21 Tebex Ultimate prøve-periode


Som kunde hos Nice-Hosting, vil man pr. 1. januar 2015 blive tilbudt en 30-dages prøve på 'Tebex/Buycraft'. Tebex lader dig sælge in-game ting, for penge. Nice-Hosting er på ingen måde associeret, eller en del af Tebex. Nice-Hosting kan ikke stilles til ansvar for tab ved brug af Tebex, i forbindelse med, men ikke begrænset til: fejl, svindel eller andet. Brug af Tebex, er altid på eget ansvar - og Nice-Hosting har under ingen omstændigheder, pligt til at erstatte tab i forbindelse med brug af Tebex. Desuden står Tebex alene ansvarlig for fremtidige opkrævninger fra Tebex, for support hertil, og al øvrig hjælp til brug af Tebex. Vær opmærksom på §2 i forbindelse med brug af Tebex.

§22 Salg af in-game ting


Mojang, ejere af Minecraft - har I en artikel, d. 12. juni 2014 offentliggjort, at de ikke ønsker at der skal sælges ting af vigtighed for spillet, for rigtige penge. Artiklen fremgår af Mojang's hjemmeside. Nice-Hosting gør opmærksom på at vi opfordrer til at overholde de givne retningslinjer af Mojang. Vi kan dog konstatere at Mojang ikke skrider til konsekvens overfor de der bryder deres givne retningslinjer på dette punkt. Nice-Hosting ser imidlertid ikke disse retningslinjer som værende juridiske bindende, men opfordrer som nævnt til at de holdes, så vidt dette også er server ejerens ønske. Nice-Hosting gør opmærksom på at vi i intet tilfælde kan stilles til ansvar overfor dit forhold til Mojang, og at du er alene at stille til ansvar i denne sammenhæng.

§23 Indgåelse af abonnement


Vær opmærksom på at du som udgangspunkt når du køber en server, indgår et abonnement. Det eneste tilfælde, hvor din server skal fornys manuelt - er hvis du vælger at betale manuelt via PayPal eller MobilePay. I alle andre tilfælde vil du indgå et abonnement med Nice-Hosting ApS, med mindre andet uomtvisteligt er oplyst dig. Du vælger frit hvorvidt du vil betale månedligt, kvartalsvis eller halvårligt. Vi vil, uanset for hvilken periode du vælger at betale, 5 dage før din server igen skal betales, sende dig en mail. I mailen vil datoen hvor vi trækker penge fra dig indgå. Du har mulighed for at opsige din server til enhvertid, dog under de i §25 bestemte vilkår. Nice-Hosting ønsker at understrege at det er særdeles vigtigt at du er 18 år, før du indgår en abonnementsaftale. Udover de særlige vilkår og betingelser, der er dig oplyst i §23, gælder vore øvrige betingelser naturligvis - ligesom lov om visse forbrugeraftaler, og anden relevant dansk lov. Abonnementsaftalen indgås med nedenstående firma.

§24 Automatisk accept af EULA


Dette kapitel er i henhold til §22 om salg af in-game ting. Som kunde hos Nice-Hosting accepteres Minecraft's EULA automatisk for dig, ved ethvert køb, pr. d. 23/07/2015, og fremover. Nice-Hosting accepterer denne EULA på kundens vegne, og påtager sig intet ansvar. Det er kundens eget ansvar at holde sig opdateret om EULA'ens indhold, og eventuelle overskridelser heraf vil iøvrigt også alene være kundens ansvar. Ved køb giver kunden NIce-Hosting en uomtvistelig tilladelse til at acceptere denne EULA, i den form den foreligger på købstidspunktet og fremover.

§25 Opsigelse


Opsigelse af din abonnementsaftale kan ske i overensstemmelse med §23. Når du indgår en abonnementsaftale, med automatisk betaling, accepterer du at vi automatisk trækker betaling for dit produkt, op til 5 dage før din server senest skal betales. Du indgår i alle tilfælde en abonnementsaftale med automatisk betaling, hvis du vælger at betale med betalingsmetoden "Kreditkort", eller hvis du tilmelder dig en automatisk PayPal-fornyelse. Ønsker du at opsige serveren, skal du derfor gøre dette senest 6 dage før din servers udløb - gør du det senere end dette, vil du muligvis blive opkrævet betaling for dit produkt, en måned yderligere. Du kan opsige din server ved hjælp af kundesidernes optagelsesfunktion - dette er den anbefalede måde at opsige dit produkt på, og ved at acceptere disse betingelser accepterer du at du har læst, forstået og er indforstået med dette (dvs. at du accepterer det). Da der jf. relevant lovgivning ikke kan stilles formkrav til en opsigelse, kan din server også opsiges via f.eks. e-mail - dog ikke via telefon. Opsigelse sker i øvrigt i overensstemmelse med lov om visse forbrugeraftaler, aftaleloven, mv. indenfor de i ørigt i disse handelsbetingelser stillede betingelser.

§26 Formidling af domænekøb


Nice-Hosting tilbyder at formidle køb af domænenavne, til brug for spil-services, efter priser og vilkår der aftales individuelt med alle kunder. Dog gælder det følgende ubestridt uanset anden aftale med Nice-Hosting: såfremt at Nice-Hosting ApS køber et domæne for dig, har Nice-Hosting ApS ejerskabet over dette domæne, og lejer det ud til dig, indenfor den aftalte tidsramme. Det er Nice-Hostings ret at afstå fra at leje domænet til dig, på ethvert givent tidspunkt, uden at du på nogen måde kan kompenseres for dette. Såfremt at du uttidigt opsiger dine øvrige services, altså før dit domæne opsiges, vil Nice-Hosting ApS herefter have den fulde ejerret over domænet, i og med at Nice-Hosting gør gældende for lejemålet af domænet, at øvrige andre services hos Nice-Hosting ApS skal være aktive i perioden domænet udlejes.

§27 Kredit/tilgodehavender


Det er muligt at tilføje kredit til din server, på flere forskellige måder. Ved kredit forstås i øvrigt en indestående positiv balance hos Nice-Hosting, dvs. et tilgodehavende, som vil blive fratrukket ved næstkommende fakturering, såfremt du vælger dette. En positiv balance, dvs. kredit el. tilgodehavende, kan forekomme f.eks. ved en manuel indbetaling, på din "kredit-balance" hos Nice-Hosting. I særlige tilfælde kan kredit også tildeles dig af Nice-Hosting, f.eks., men ikke begrænset til, i tilfælde af frivillige kompensationssager. Uanset hvordan din kredit fremkommer, gælder det at denne skal ses som et middel, der udelukkende kan bruges til fremtidige betalinger hos Nice-Hosting ApS. Videre gælder det at uanset hvordan din kredit forekommer, er denne på ingen måde refunderbar, dvs. at denne under ingen omstændigheder, kan omveksles til DKK igen. Uanset hvordan din kredit fremkommer, accepterer du vilkårene for denne - og fraskriver dig dermed al fortrydelsesret på din indbetaling, og dette gør vi dig hermed opmærksom på jf. forbrugeraftaleloven.

§28 Gavekort og rabatkoder


Nice-Hosting udsender ofte i en markedsføringsmæssig sammenhæng, enten fysisk eller online promotion-materiale, hvoraf der fremgår en rabatkode (dvs. en prisreduktion), eller en gratis prøveperiode, af varierende længde. De nærmere vilkår for enten rabatkoden, eller gavekortet, vil til enhver tid fremgå af promotionmateriale, såfremt dette er udsendt direkte af Nice-Hosting ApS. I disse handelsbetingelser følger de nærmere vilkår, for den rabatkode eller det gavekort du har modtaget:

Gavekort

Nice-hosting ApS udsender både rabatkoder fysisk, og online - i nogle tilfælde vil sådanne udsendes i samarbejde med øvrige partnere, og i sådanne tilfælde kan Nice-Hosting ApS i ingen tilfælde, stilles til ansvar for evt. forkerte oplysninger, givet af 3. part, som ikke stammer direkte fra Nice-Hosting ApS. En rabatkode kvalificerer dig enten til en angivet procentuel eller, eller direkte finansiel rabat - det vil altid fremgå tydeligt, præcist hvor meget procentuelt eller finansielt, din rabatkode kvalificere dig til, i henhold til forbrugeraftalelovens kapitel om oplysningspligt og markedsføringsloven. Da alle køb skal foretages online, er Nice-Hosting ApS ikke nødvendigvis forpligtet til at oplyse samtlige, af de forbrugeraftaleloven krævede, oplysninger mht. oplysningspligten, disse vil fremgå ved købsstedet - altså online, se i øvrigt §4 omhandlende købers accept. Du skal skrive din rabatkode ind, i løbet af købsprocessen, i feltet "rabatkode" - såfremt feltet ikke udfyldes, med en korrekt rabatkode i løbet af købsprocessen, vil du betale fuld pris, medmindre andet er direkte angivet på selve købssiden - du kan ikke senere refunderes købet, eller iøvrigt det der ville have svaret til din rabat, se yderligere kapitel §18 om fortydelses- og reklamationsret.

Rabatkoder

Nice-hosting ApS udsender ligeledes både gavekort fysisk, og online - i nogle tilfælde vil sådanne udsendes i samarbejde med øvrige partnere, og i sådanne tilfælde kan Nice-Hosting ApS i ingen tilfælde, stilles til ansvar for evt. forkerte oplysninger, givet af 3. part, som ikke stammer direkte fra Nice-Hosting ApS. Det gælder ligeledes at de nærmere vilkår for brug af gavekortet vil følge af selve gavekortet, og det evt. medfølgende materiale - men at ikke nødvendigvis samtlige oplysninger vil fremgå her, og at Nice-Hosting ligeledes stiller alle de, af forbrugeraftaleloven krævede, oplysninger til rådighed ved købsstedet (online). Nogle gavekort vil tilbyde en gratis prøveperiode på et produkt - i et sådant tilfælde tilmeldes du et abonnement, og såfremt dette er tilfældet, vil det fremgå tydeligt, som det føler af markedsføringslovens bestemmelser om god markedsføringsskik - se i øvrigt nedenstående afsnit om generelle betingelser. Vær opmærksom på at gavekort ligeledes typisk skal aktiveres manuelt - typisk vil der af markedsføringsmaterialet fremgå en guide, til hvordan du manuelt bruger dit gavekort, eller aktiverer din prøveperiode - denne guide skal følges minutiøst før dit gavekort kan valideres. Følges anvisningerne ikke, eller aktiveres dit gavekort af en anden, og selvforskyldt årsag, ikke - vil brugen af gavekortet muligvis ikke være validt, og du betaler derfor muligvis for produktet. Er dette tilfældet kan du ikke fortryde dit køb - læs i øvrigt kapitel §18 om fortydelses- og reklamationsret.

Generelt

Ved brug af både gavekort og rabatkoder, gælder det at du muligvis vil blive tilmeldt et automatisk fornyende abonnement i løbet af købsprocessen. De nærmere vilkår for et sådan abonnement følger klart af disse handelsbetingelser, som i øvrigt accepteres ved ethvert køb, og dermed også ved ethvert brug af både gavekort og rabatkoder. Der indgås ved brug af et gavekort eller en rabatkode, muligvis en abonnementsaftale - hvorvidt du indgår en abonnementsaftale, afhænger af den betalingsmetode du vælger at benytte dig af - vi henviser til kapitel §23 om indgåelse af abonnementsaftaler. Vær opmærksom på at det gælder for både rabatkoder og gavekort, at du selvom du, periodevist - eller permanent, oplever en hel, eller delvis reduktion i prisen på dit produkt, indgår et helt almindeligt køb hos Nice-Hosting. Dermed accepterer du også disse handelsbetingelser - og giver altså din accept til at du har læst og forstået disse, som det i øvrigt følger af bla. kapitel §4. Derudover betyder dette at du er underlagt nøjagtigt samme vilkår, som ved et køb uden prisreduktion - og ved en accept af disse handelsbetingelser, accepterer du at du har læst og forstået dette. Nice-Hosting tilstræber i øvrigt at levere nemt og overskueligt promotion materiale, der dels lever op til bestemmelserne i relevant lovgivning, herunder markedsføringsloven, men som derudover for den enkelte ikke danner et misvisende indtryk, eller købsopfordring.

§29 Salg af event-billetter


Periodevist vil Nice-Hosting stå for videresalg af event-billetter, i samarbejde med forskellige udbydere. Som udgangspunkt må Nice-Hostings almene betingelser anses som værende gældende, forsåvidt disse ikke eksplicit vedrører særegen lovgivning mht. elektroniske/virtuelle produkter eller ydelser. Undtaget er bla. men ikke nødvendigvis alene disse betingelsers §18 om fortrydelses- og reklamationsret. Dette specifikke punkt, og alene dette specifikke punkt, erstattes af gældende vilkår tilgængelige via den til enhvertid oplyste forhandler eller partner, i forbindelse med et salg af event-billetter. Jf. forbrugeraftalelovens §18 stk. 2, er der ikke er fortrydelsesret på denne type køb. Ved accept af disse betingelser accepterer du at du har læst og forstået, alle relevante betingelser, og at du følte dig tilstrækkeligt informeret jf. forbrugeraftalelovens betingelser om oplysningspligt vedr. købet. Dette kapitel af handelsbetingelserne finder alene anvendelse for køb af den art, der udspecificeres i starten af dette kapitel.

§30 Særlige forhold til danske server-lokationer


Nice-Hosting tilbyder danske server-lokationer til en række game-servere samt TeamSpeak3. Det omfatter konkret Counter-Strike: Global Offensive, Counter-Strike: Source, Team Fortress 2, Garry’s Mod - og som tidl. nævnt derudover TeamSpeak3-servere ligeledes. Disse servere vil som udgangspunkt give danske kunder en bedre forbindelser, i og med at serverene ikke som tidl. hostes i bla. Frankrig. Påtrods af at en generel hastighedsforbedring bør opleves, kan vi ikke garantere det. Din forsinkelse (ping, latency) til en server afhænger også af andre forhold end serverens placering, f.eks. din egen placering, og din internethastighed. Derfor understreges det at den oplevede forbedring er indviduel, og derfor også varierende. Nice-Hosting kan ikke stilles til ansvar for, at en forbedring ikke umiddelbart opleves.

§31 Salg af dedikerede servere


Nice-Hosting tilbyder også salg af såkaldte dedikerede servere. Herved forstås at der, ligesom med en game-server, udlejes en videresolgt server - dog typisk med højere specifikicationer end en game-server. Serveren kan ikke administreres hos 3. part (host), men derimod via Nice-Hostings dertil udviklede værktøjer. Medmindre andet klart skriftligt er aftalt, da leveres serveren som udgangspunkt 'unmanaged'. Herved forstås at der ikke ydes anden support på serveren, end det at det sikres at den ved leveringstidspunktet, naturligvis leveres i den aftalte form. Ved køb af en dedikeret server, er køber indforstået hermed. Fortrydelses- og reklamationsret følger af disse handelsbetingelres gældende regler herfor, bla., men ikke alene, beskrevet i §18.

§32 Salg af færdiglavede servere & skripts


Nice-Hosting tilbyder også salg af færdiglavede Minecraft-servere. Disse servere er færdiglavede i den forstand, at de ved levering i forvejen har fået installeret en række, af Nice-Hosting, udvalgte plugins og skripts. Serverfilerne til den færdiglavede servere sælges personligt til hver enkelt - og de må ikke videresælges, videredistribueres eller deles uden forudgående skriftligt samtykke med Nice-Hosting ApS - ved brud på dette, skal det betragtes som et brud jf. dansk ophavsretslov, og sanktioneres herefter. Endvidere gælder det ved salg af enkeltstående skripts, at disse ligeledes sælges personligt, og ikke må videresælges, videredistribueres eller deles uden forudgående skriftligt samtykke med Nice-Hosting ApS, og at brud af dette på ligefod skal sanktioneres jf. dansk ophavsret. Ved salg af enkeltstående skripts gælder det også at ophavsretten til alle skripts der sælges, også selvom de sælges personligt, eller udvikles efter specifikke behov, alene tilhører Nice-Hosting, og at Nice-Hosting derfor frit og uden forudgående aftale, og uden efterfølgende konsekvenser af nogen art, kan videredistribuere, dele eller sælge disse skripts.


Tvister afgøres ved danske domstole, og efter dansk ret.

Ved spørgsmål kan vi kontaktes på support@nice-hosting.dk

Nice-hosting.dk, er ejet af Nice-hosting ApS

CVR: 35486801 - Priorparken 355, 2605 Brøndby


Fortrolighedsvilkår

Fortrolighedspolitik


Nice-hosting.dk vil aldrig videresælge, videregive, publicere, eller på anden måde lade oplysninger om dig, komme til offentlighedens eller en uvedkommen 3. parts kendskab.

Lagring af oplysninger


Du kan efter persondatalovens bestemmelser få udleveret oplysninger vi lagre om dig – og få disse slettet. Skriv venligst i en mail til os, hvis du ønsker at få udleveret, og eller slettet dine oplysninger.

Kontakt


Du giver samtykke til at vi kan kontakte dig på e-mail, eller telefon – hvis der opstår problemer med dine service(s). Du giver os samtidigt tilladelse til at sende nyhedsbreve til din e-mail, men vi vil dog aldrig ringe dig op med kommercielle hensigter.


Cookies

Brug af Cookies


Nice-Hosting ApS anvender cookies på nice-hosting.dk, for at tilpasse indhold, funktioner og analysere trafikken. Du er som bruger af hjemmesiden opmærksom på dette – og accepterer det.